2010-01-15

Massinvandring sänker Malmös skolresultat


"Satsningen på 148 miljoner kronor har gett klent resultat. Malmös niondeklassare rasar i betygsstatistiken."

"Endast 70,8 procent av niorna på kommunens högstadieskolor har gymnasiebehörighet."

"På Johannesskolan, där tv-serien ”Klass 9A” spelades in, ökar andelen utan gymnasiebehörighet från 31 till 51,9 procent."

"Jag vet ju att på Rosengårdsskolan finns det en stor andel förberedelseklasser. Det slår igenom i betygen.

Leif Åhlander, barn- och ungdomschef i Rosengård."Exempel på skolor och stadsdelar i Malmö samt jämförelse med staden som helhet och andra städer.

Andel utan gymnasiebehörighet i % höstterminen 2009:


Rosengårdsskolan: 75,6
Kroksbäcksskolan: 60,7
Örtagårdsskolan: 60,0
Apelgårdsskolan: 59,3

Rosengård: 57,9
Södra innerstaden: 42,9

Malmö: 29,2
Stockholm: 11,1
Göteborg: 16,4
Lund: 6,0


Källa, Sydsvenskan förstasidan samt sidan C2 fredag 15 januari 2010:


Malmös sämsta skolresultat återfinns enligt ovanstående statistik i de stadsdelar och skolor som har hög andel muslimska elever.

Inga kommentarer: