2010-01-27

Hur är trenden för muslimska skolor?
Efter år 2005 steg antalet sökningar i Google kraftigt på "muslim schools". Framförallt i länder som Sydafrika, Pakistan och Storbritannien renderade sökningen många träffar. I engelska städer skrivs det mest om muslimska skolor i hela världen. Bland nyhetsreportagen är negativa artiklar om muslimska skolor kraftigt dominerande över positiva.Se nedan resultatet i Google Trends på sökningen muslim schools:Bilden överst anger trenden för muslim schools under de senaste sex åren.


Inga kommentarer: