2010-01-10

Projektrapport krävs från Vellinges muslimska klassEn läsare har nu krävt att få ta del av hur skolarbetet fortskrider med den muslimska klassen av flyktingbarn. Nedan en kopia av läsarens mejl:


Projektrapport‏

Från:
(läsarens e-postadress)

Skickat:
den 9 januari 2010 20:54:10Hej Fredrik

Sundsgymnasiet i Vellinge har nu fått i uppdrag att inrätta en speciell klass inom svenska för invandrare för de mycket uppmärksammade flyktingbarnen från Hököpinge.

Du uppges som programansvarig för detta åtagande.

Jag önskar få kontinuerlig information hur detta projekt fortlöper. Tex information om gruppens status, framskridning i utveckling, om utbildningsnivå och ålder. Dvs allt som ger en bild av vad satsade pengar och projektarbete ger för resultat.

Tacksam för att få del av de kontinuerliga projektrapporter som jag antar att du delger din projekt-uppdragsgivare.
Från projektets start till en avslutande projektrapport.

Jag antar att detta är offentlig information.

Med vänlig hälsning

(läsarens namn och adress)Uppståndelsen orsakad av läsartips till bloggen Politiskt Inkorrekt:
http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2010/01/08/intressant-info-om-flyktingbarnen-i-hokopinge/

Inga kommentarer: