2010-01-04

Hur stora är Islamic Centers tillgångar?Hur mycket är Islamic Center god för? Stiftelsen driver den stora moskén i Malmö. 23 december 2009 inkom Islamic Center med årsredovisningen för år 2008 till länsstyrelsen. Revisionsberättelsen för år 2007 och år 2008 är ännu inte inkomna trots att tidsfristen gått ut för båda.


Länsstyrelsen har gett Islamic Center anstånd med revisionsberättelsen för 2008 till januari månad ut år 2010. Den skulle egentligen ha inkommit senast 30 december 2009. 2007 års ännu inte inlämnade revisionsberättelse renderar i ett vite för två av de tre styrelseledamöterna på vars 10 000 kronor. Den tredje slipper vite. Polisens stämningsman har nämligen ännu inte fått tag på moskéns VD Bejzat Becirov. Märkligt då han nyligen figurerade i TV i samband med skottlossningen på nyårsaftonen 2009. Dagligen vistas han på Islamic Center. Varför får stämningsmannen inte tag i honom?


Länsstyrelsen har erhållit beskedet att en auktoriserad revisionsbyrå just nu arbetar på revisionsberättelsen för år 2008. För att få reda på vad som hände när stiftelsen sålde fastigheten till Libyen får man se i årsberättelsen för 2008. Där står att stiftelsen Islamic Center avyttrat fastigheten Ögård 1 den 1:a september 2008. Men när länsstyrelsen jämför med fastighetsregistret står att byggnaderna sålts till Libyen 8 juli 2008. Länsstyrelsen konstaterar att Sydsvenskan haft fel när de skrev våren 2009. Länsstyrelsen säger att Sydsvenskan även missuppfattat att moskén såldes för 5 miljoner svenska kronor. Länsstyrelsen läser 5 210 000 US dollars i fastighetsregistret.


Enligt årsredovisningen ägde Islamic Center år 2007 byggnader och mark för 26 miljoner svenska kronor. 2008 hade Islamic Center kundfordringar på 31 miljoner svenska kronor. Det är från försäljningen av fastigheten. Inventarierna är år 2008 värderade till 7955 kronor. Märkligt med tanke på de stora summor Becirov hävdade brann upp när dyra äkta mattor förstördes i en moskébrand för några år sedan. Är det fuskmattor från IKEA nu?
Från 2007 till 2008 byttes tillgångarna i fastigheter till tillgångar i pengar. Men det fanns 27 miljoner svenska kronor i inteckningar på fastigheten. Enligt balansräkningen är tillgångarna vid 2008 års utgång någonstans mellan 5 och 7 miljoner svenska kronor i eget kapital. Vad som hänt med dessa miljoner år 2009 och 2010 finns inga papper på än.


Länsstyrelsen inväntar nu först att de två styrelseledamöterna ska betala in vars 10 000 kronor i vite. Anståndet för 2008 års revisionsberättelse går ut 31 januari 2010. Därefter beslutar länsstyrelsen om den ska begära att tingsrätten ska entlediga styrelsen för Islamic Centers stiftelse.


Länsstyrelsen ska nu efter julledigheterna detaljgranska årsredovisningen för 2008 för att se om det finns några konstigheter, eller om allt verkar korrekt. Det visar sig tydligare i de två revisionsberättelserna för 2007 och 2008 som man inväntar. Länsstyrelsen säger sig även känna till någon mer oklar omständighet som myndigheten vill titta närmre på. Men länsstyrelsen vill i nuläget hålla detta för sig själva.


Inga kommentarer: