2010-01-21

Hököpinges flyktingbarn bortkörda från fotbollsplan


Malmö placerade ensamkommande muslimska flyktingbarn i Vellinge kommun. I lilla Hököpinge syns de väl. Häromdagen hade ynglingarna intagit en privat fotbollsplan. Den tillhör några bostadsrättshus vid sockerbruksområdet i Hököpinge. Planen är till för bostadsrättsinnehavarna och ligger på deras mark.


Utan att fråga om lov intog flyktingbarnen planen och spelade högljutt så att de boende stördes. Boende kontaktade då ansvarig som konstaterade att där fick de inte vara. Så nu är flyktingbarnen inte välkomna tillbaka till planen något mera. Privat mark.


Inga kommentarer: