2010-01-12

Rosengårdselever 50 % dyrare än limhamnseleverMuslimska elever från Rosengård är mycket dyrare för skattebetalarna än elever från den helsvenska stadsdelen Limhamn:"Kommunerna fördelar för lite skolpengar beroende på elevernas bakgrund, tycker både Skolverket och utbildningsministern. De flesta kommuner ger samma påse pengar till varje elev, trots stor segregation mellan kommundelar och skolor. Men Malmö fördelar nästan mest av alla.

"I Malmö däremot går en fjärdedel av budgeten som extra tillskott till barn med föräldrar som är lågutbildade, lågt betalda eller som invandrat från ett land utanför Norden. Bland Sveriges kommuner är det bara Södertälje och Borås som fördelar en större andel.

Fördelningen betyder att barn i Limhamn/Bunkeflo får 60 000 kronor per år till sin skolgång, medan barn i Rosengård får över 90 000 per år."


"Pia Nordgren, lärare på Klostergårdsskolan i Lund.

"På vår lilla skola går elever vars föräldrar är allt från analfabeter till högutbildade, med olika förutsättningar att hjälpa sina barn."

"Ibrahim Kakahama (V), ledamot barn- och skolnämnden Lunds stad."

"Jag är modersmålslärare och hade elever där föräldrarna var analfabeter. De vet kanske inte hur skolan fun­gerar, vilket ansvar som ligger på dem, och de kan inte se skillnaden på när deras barn gör läxorna eller gör något annat på datorn."


Källa, Sydsvenskan sidan A6 och A7 tisdag 12 januari 2010:Inga kommentarer: