2010-01-29

Disputation om islamisk arvsrätt krävde väktarskydd


Väktarbeskydd behövdes när salen var fylld till bredden av intresserade. Islamologen Jan Hjärpe var biträdande handledare. Han säger att debatten om avhandlingen präglats av direkta felaktigheter:


"Mosa Sayed har själv i avhandlingen sagt att den ska ses som ett inlägg i den pågående debatten om det mångkulturella Sverige, men gjorde i inledningen av sin disputation tydligt klart att han inte föreslår några lagändringar, utan bara diskuterar olika möjliga tolkningar som kan göras inom de ramar som dagens lagar redan medger."


"I sin förlängning kan det få till följd att Islamisk arvsrätt, där bland annat en dotter får hälten så stort arv som en son, kan tillämpas. Det här kan endast bli aktuellt om den som efterlämnar sig ett arv inte är svensk medborgare eller har dubbelt medborgarskap, och frågan uppstår om vilket lands lagar som ska tillämpas."


Källa, Uppsala Nya Tidning fredag 29 januari 2010:


Inga kommentarer: