2010-01-14

Jesus mot Muhammed i nyöppnad webbkyrkaSedan fyra månader tillbaka har pastor Stanley Sjöberg en webbkyrka med internetadressen:"Senaste dagarna har bland annat en muslim reagerat kraftfullt mot beskrivningen av Jesus som Guds Son. Vårt samtal gäller också den avgörande skillnaden mellan Bibelns etik och Koranens värderingar.

Jesus befriar

Muslimer menar att Koranens grymma strafflagar stöds av både Moseböckerna och Evangelierna. Jesus sa:

”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna.”

Och han tillade:

”Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda.”


Den grundläggande etiken i Gamla testamentets skrifter gäller. Men när det står att Jesus ”fullbordade” lagens krav, syftar det till hur han befriade från lagens straff och istället gav oss kraft att bli förvandlade och upprättade människor. Istället för ”öga för öga och tand för tand”, som en princip för vedergällning, visade Jesus på försoningens väg.

Sex hundra år senare kom Muhammed och påstod sig anknyta till Jesus, medan han i verkligheten tog avstånd från Jesus när han införde Moseböckernas straff, dessutom med förstärkt tillämpning. Koranen fördömer med piskrapp, lemlästning, stening och förvisning från familjen och samhället. Jesus tar emot den människa som misslyckats och ger nya möjligheter till ett förvandlat liv.

Dialogen med islam tvingar oss att fördjupa förståelsen av försoningens innebörd. Muslimer menar att den villkorslösa förlåtelsen i kristen tro leder till ytlighet i motsats till Koranens krav på religiösa förpliktelser."


Källa, Hemmets vän torsdag 14 januari 2010:


Inga kommentarer: