2010-01-22

Muslimska flyktingar gör Södertäljes grundskolor sämst i landet"Torsås är Sveriges bästa grundskolekommun. Södertälje den sämsta. Det visar rankningen av samtliga 290 kommuner, som är gjord av Lärarnas Riksförbund."


Källa, Skolvärlden 17 januari 2010:"Södertälje är en av de kommuner i Sverige som satsar minst på grundskolan.

– En stor del av de pengar som borde gå till skolan tvingas vi använda till att ge människor mat för dagen och någonstans att bo, säger Thomas Johansson (S) som är utbildningsnämndens ordförande i Södertälje."

"– Vi har en relativt låg utbildningsnivå och en mycket hög andel invandrare och flyktingar i Södertälje. Det finns skolor i kommunen där 99 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska, säger Thomas Johansson."


Källa, Skolvärlden 17 januari 2010:Ovanstående innebär att den stora massinvandringen av flyktingar från Irak och andra muslimska länder som Södertälje tar emot, är en stor orsak till att Södertäljes grundskolor får sämst resultat när pengar går till mat och bostäder åt flyktingar i stället. Det torde innebära att massinvandring från muslimska länder påverkar skolors budget och elevers skolresultat i alla Sveriges kommuner i större eller mindre utsträckning.


Inga kommentarer: