2012-02-21

Både Dan Park och åklagaren har överklagat till hovrätten

Tisdag 14 februari 2012 överklagade gatukonstnären Dan Park via sin advokat den fällande domen om förtal och hets mot folkgrupp vid Lunds tingsrätt. Advokaten yrkar på att åtalet ogillas samt att böterna avskrivs.

Fredag 17 februari 2012 svarade kammaråklagare Mathias Larsson att han också överklagar domen men yrkar på strängare straff. Åklagaren kräver hårdare straff med mer böter än den hittils villkorliga domen för Dan Park.

I brottmål B 3156 för 2011 avkunnades dom 26 januari 2012. Men i vecka 7 år 2012 har alltså båda parter öveklagat domen till hovrätten. Därför kommer en ny rättegång att hållas i hovrätten belägen i MalmöDan Parks hemmaplan.

För fullständiga uppgifter se de två överklagandena i de fyra dokumenten ovan. Förstora genom att klicka på vart och ett av dem.

Vittnena kommer därför ånyo att få inställa sig på rättegång.


Media har inte skrivit en rad om överklagandet.

Inga kommentarer: