2012-02-10

Skarp kritik mot muslimsk friskola"Skolinspektionen riktar skarp kritik mot friskolan Central Skola Al-Huda i Älvsjö. De allvarliga bristerna handlar bland annat om kränkningar av elever, mycket låga kunskapsresultat och hög läraromsättning.

Sedan september 2011 har skolan haft tre olika rektorer och under vissa perioder har skolan helt saknat rektor. Undervisningen bedrivs av lärare som saknar kompetens och skolan erbjuder inte undervisning i samtliga obligatoriska ämnen."


Källa, Tidningen Liljeholmen/Älvsjö samt Västra Götalands Nättidning torsdag 9 februari 2012:Inga kommentarer: