2012-02-06

Kristna och judar höll presskonferens på Islamic Center

Filmat från dagens presskonferens på Bejzat Becirovs kontor i Malmös stora moské.


"Idag presenterar den idella föreningen Agora Malmö hur represententer för olika religiösa samfund tillsammans ska verka för möten mellan människor som annars kanske inte skulle träffats.

Religionerna det handlar om är islam, judendom och kristendom.

Från den sistnämnda finns kyrkoherde Ann Aldén från Västra skrävlinge församling på plats under dagens presskonferens på Islamic Center."

"Senare i år ska förening bland annat starta en webb-tv-kanal, där målgruppen främst är gymnasieungdomar."

Källa, SVT Sydnytt måndag 6 februari 2012: http://svt.se/2.33782/1.2700556/andligt_samarbete_for_tolerans


Se nyheten i SVT Play måndag 6 februari 2012: http://svtplay.se/v/2700892/sydnytt/sa_ska_de_jobba_tillsammans


Agora Malmös hemsida. I styrelsen sitter den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov som även är VD för Islamic Center:


Inga kommentarer: