2012-02-14

Följ med in på Kroksbäcksskolan med enbart invandrareleverSVT Sydnytt filmar tisdag 14 februari 2012 från Kroksbäcksskolans klass 7 B i Malmö. Inte en enda svensk elev syns i klassrummet:"I klass 7B på Kroksbäcksskolan i Malmö har alla eleverna egna dator och det är en naturlig del av undervisningen i många ämnen.- Det är bra, det är lättare att skriva på datorn, säger Mahdi Musa, elev i 7B."

Källa, SVT Sydnytt tisdag 14 februari 2012: http://svt.se/2.33782/1.2707919/har_har_alla_elever_en_egen_dator

Inga kommentarer: