2012-02-08

Muslimsk friskola får avslag igen"Avslag igen för muslimsk friskola

Muslimska friskolan Jasminskolan får återigen nej till att öppna i Sundsvall.

Den här gången är det förvaltningsrätten som avslår skolans överklagande.

För 1,5 år sedan sa politikerna i Sundsvall i nej när Jasminskolan ville öppna i Sundsvall. Motiveringen var att undervisningen ska vara politiskt och religöst obunden.

Ett halvår senare avslog även Skolinspektionen ansökan. Den här gången handlade det om att undervisningen är konfessionell och att även ansökan var bristfällig."

Källa, Dagbladet onsdag 8 februari 2012:"De tidigare grunderna för avslag har visserligen försvunnit efter skriftväxling mellan Skolverket och Jasminskolan, men eftersom skolan fortfarande inte kan garantera att det finns specialsalar för till exempel slöjd och NO inför terminsstarten valde Förvaltningsrätten att ge dem avslag."

Källa, Sundsvalls Tidning onsdag 8 februari 2012: http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.4363443-nej-till-ny-friskola-i-sundsvall

Inga kommentarer: