2012-02-10

Islamic Centers TV-kanal får ungdomsredaktion



"Judiska församlingen, ­Svenska ­kyrkan och Islamic ­Center i Malmö har startat en gemensam förening, Agora Malmö. Syftet är att öka förståelsen och toleransen för varandra."

"Agora Malmö kommer att samarbeta med skolor och andra institutioner i staden, men tanken är även att de ska starta en webb-tv-kanal som ska ha en ungdomsredaktion. Där ska ungdomarna själva skildra sina liv, sin stad och sina känslor."


Källa, Dagen fredag 10 februari 2012:


Inga kommentarer: