2012-02-18

ABF betalar Hjärpes föreläsning i Tensta om arabiska koranverser"Tensta konsthall

Pressmeddelande

Islamologen Jan Hjärpe föreläser om abstraktion i muslimsk konst- och arkitekturtradition

2012-02-17 10:26

Tecken. Abstraktion i muslimsk konst- och arkitekturtradition

Tisdag 21.2 kl 18:30 på Tensta konsthall

Professor emeritus i islamologi Jan Hjärpe föreläser om hur abstraktion uppträder och fungerar i muslimsk konst- och arkitekturtradition. Abstraktion är här t ex streck på papper som blir något annat än det som de formar. Ordet ”tecken” på arabiska, âya, är samtidigt termen för en koranvers. Skrift står som tecken för ljud men också för de mentala associationer som bokstäverna förutsätts väcka. I kalligrafin kan skriften även göras föreställande, bokstäverna formar en bild, som ger associationer utöver textens innehåll. På samma sätt kan det abstrakta geometriska mönstret och den arkitektoniska formen förenas med en symbolik som förmedlar upplevelser, ibland kombinerat med numeriska spekulationer och en kosmisk symbolik.

Föreläsning nummer två i serien Abstrakt konst nu och då, här och där som sker i samarbete med ABF. I samband med samtidskonstutställningen Abstract Possible: The Stockholm SynergiesTensta Konsthall arrangeras fyra föreläsningar på temat abstrakt konst. Hur växte den abstrakta konsten fram i västvärlden runt förra sekelskiftet? Hur har abstrakt konst fungerat och behandlats på andra håll i världen, t ex i Latinamerika? Vilken roll har abstraktionen i muslimska kulturer? Vilken relevans har abstrakta formspråk och metoder för konstnärer idag?

Föreläsningen är på svenska."


Källa, pressmeddelande från Tensta konsthall fredag 17 februari 2012:


Inga kommentarer: