2012-02-23

Dan Park driver yttrandefrihetsmål till hovrätten"Tingsrätten menar att straffvärdet motsvarar två månaders fängelse. Det tycker åklagaren är för lite. Han anser att villkorlig dom är bra men att Dan Park bör få högre dagsböter. Den villkorliga domen innebär att Dan Park riskerar ett längre fängelsestraff om han gör sig skyldig till liknande brottslighet varför syftet tycks vara att hindra Dan Park från att utöva sin konst."

Källa, Realisten torsdag 23 februari 2012:"Gatukonstnären Dan Park dömdes nyligen för hets mot folkgrupp och förtal efter att ha satt upp en skämtaffisch på offentlig plats. Nu överklagar både Park och åklagaren tingsrättens dom."

Källa, Nationell Idag torsdag 23 februari 2012:


Inga kommentarer: