2012-02-19

Försvarshögskolans professor trakasserade underställdaFörsvarshögskolans ledarskapsprofessor har trakasserat underställda och blev utsparkad från Karlstads universitet.

Citat från utredningar nedan:

"Den bilaga som åberopas var vid tillfället för underskrift inte känd vid FHS/LI Karlstad.

Stenbäckers utredning och anklagelserna Gerry Larsson kom mig tillhanda först två år senare vid ett möte på Karlstad universitet.

De nya uppgifter som tillkommit på senare tid gör att förhållanden kopplade till Gerry Larsson måste utredas. Om Försvarshögskolan inte gör detta bör frågan hänskjutas till annan utredande myndighet.

Lars Andersson
Fil dr/Expert militärt ledarskap"

Inga kommentarer: