2012-02-25

Före detta polis kritiserar halalkorv till muslimer"Stiftelsen Tryggare Sverige

Malmöpolisen (fel-)satsar på korv i Seved

2012-02-25 10:58

I torsdags kväll bjöd ett 40-tal poliser på korv och kaffe i stadsdelen Seved. Syftet var, enligt Malmös polismästare Ulf Sempert, ”att närma sig de boende på ett odramatiskt sätt”. Uppsåtet är säker gott, men initiativet väcker frågor om Malmöpolisens omdöme.

Grundproblemet är oomtvistligt; det finns en djup förtroendeklyfta mellan många av de boende i Seved och Malmöpolisen, bland annat till följd av att ordningsproblemen i området tillåtits eskalera under flera år. Vad är då botemedlet? Att låta 40 poliser, till en kostnad om över 150 000 kronor, bjuda de boende på korv (dessutom i ett bostadsområde där många är muslimer och inte äter korv gjord på griskött)? Knappast!

En grund för att polisen ska kunna fullfölja sitt uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten är att polisen är en naturlig del av lokalsamhället. Om så inte är fallet leder de åtgärder som vidtas i syfte att skapa trygghet istället ofta till ökad otrygghet. Polisens så kallade trygghetskontoller i Stockholms tunnelbana är ett tydligt exempel på detta: Eftersom polisen sedan ett antal år inte längre är ett naturligt inslag i tunnelbanan väcker det mer oro och otrygghet när polisen på fredag- och lördagskvällar stoppar tunnelbandetåg och går igenom dessa för att "skapa trygghet".

På samma sätt upplever de boende i många av våra miljonprogramområden en otrygghet när polisen anländer till bostadsområdet. Orsaken är att polisen ofta bara kommer när något har inträffat. Problemet finns inte bara i Malmö. I Stockholmspressen kunde man för ett drygt år sedan läsa ett polisbefäl som efter en orolig natt i Husby i norra Stockholm sa:

"Det var oroligt i Husby i natt. Vi kunde inte lämna området förren vid tretiden".

Men poängen är att polisen överhuvudtagen inte ska lämna Seved, Rosengård, Bergsjön, Gottsunda eller Husby. Polisen ska vara en naturlig del i lokalsamhället och inte bara komma när det "brinner". Ett annat problem i sammanhanget är att det ofta de yngsta och minst erfarna poliserna som jobbar i dessa områden, och de stannar sällan längre en ett halvår. Just när de har börjat byggt upp personliga relationer till de boende, näringsidkare etc. är det alltså dags att börja om från ruta noll.

Vårt råd till Malmöpolisen är därför att skippa korven och istället satsa på en utbyggd närpolisverksamhet! Poliser ska vara poliser och korvgubbar ska vara korvgubbar!

Magnus Lindgren

Generalsekreterare (och f.d. polis)

Stiftelsen Tryggare Sverige"


Källa, pressmeddelande från Stiftelsen Tryggare Sverige lördag 25 februari 2012:Magnus Lindgren
Titel: Generalsekreterare
Telefon: 08-29 20 00
Alt telefon: 070-510 29 84

Läs hur Malmöpolisen serverade halalkorv till muslimernaSeved och sina kolleger: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2012/02/malmopolisen-bjod-kriminella-ungdomar.html

Inga kommentarer: