2012-02-09

Islamic Center mutade journalister med gräddtårta från skattebetalarna"Jaha ja, ett nytt projekt som slår på trumman för tolerans, gemenskap och medmänsklighet. Med löften och paroller som ekar allt tommare och till sist rinner ut i sanden.

Ungefär så trista är mina tankar på väg till presentationen i Islamic Center, där vi bjuds på kaffe, gräddtårta och Coca-Cola."

"Frank Kelber från judiska församlingen, Bejzat Becirov vid Islamic Center och Ann Aldén, kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling är föreningens pionjärer och grundare. De är medvetna om att initiativet är kontroversiellt i vissa grupperingar inom alla religionerna."

"De här tankegångarna presenterade en av mina absoluta favoritpräster redan 2003, veckan efter den stora moskébranden i Malmö"

"Det finns ekonomiska muskler bakom föreningen som stöds av EU, Malmö kommun, stiftelser, fonder och näringsliv."


Källa, Kvällsposten torsdag 9 februari 2012:


Inga kommentarer: