2012-02-27

Islamic Center tvingas flytta skolbarnen

Vid denna klätterställning får Ögårdsskolans barn inte leka längre.Miljöförvaltningen i Malmö har tvingat Ögårdsskolan att flytta skolbarnen. Den 4:e januari 2012 sände den muslimska friskolan som drivs av Islamic Centers församling sitt svarsbrev till miljöförvaltningen. Ögårdsskolan skriver att de blev medvetna om att gränsvärdena för buller är för höga efter miljöförvaltningens besök. Skolan erkänner att miljöförvaltningens regler om bullernivåer ska åtlydas.

Därför måste alla lågstadiebarn som har rast vid moskéns framsida bredvid parkeringen i väst omedelbart förflyttas till moskéns baksida. På framsidan ligger nämligen Inre Ringvägen blott ett trettiotal meter från lågstadiets entrédörrar. Här fanns också en lekställning för barnen som nu inte får användas mer.

Skolan skriver att framöver ska lågstadiebarnen vistas så mycket som möjligt på baksidan som vetter åt öster. Ärendet har handlagts under diarienummer 543:04275-11.

Flytten av lågstadiebarnen kan orsaka problem, eftersom de nu i stället får samsas om ytan bakom moskén med de större och bråkigare mellanstadiebarnen.

Inga kommentarer: