2012-02-07

Skattebetalarna i Malmö och EU finansierar Islamic Centers TV-kanal"PRESSMEDDELANDE

Malmö 2012-02-06

Unikt religiöst samarbete för ett tolerant Malmö

Representanter för judiskt, kristen och muslimsk religionstradition går nu samman i ett unikt samarbete och startar den ideella föreningen Agora Malmö. Föreningens syfte är att verka för möten mellan människor från olika religiösa och kulturella grupper och arbeta för ökad tolerans och förståelse i samhället.

- Malmö har för många blivit synonymt med hatbrott. Statistiken talar också sitt tydliga språk. Genom den här nya föreningen har vi en plattform där människor oavsett bakgrund kan diskutera mångfalden och reflektera och diskutera för dem angelägna ämnen, säger Frank Kelber från Judiska församlingen.

Från teori till handling

Under året kommer Agora Malmö starta en webb-TV-kanal med samma namn som kommer att fungera som en mötesplats för religion, kultur och etnicitet.

- Vi ser dagligen hur människor utsätts för olika former av kränkningar eller hot. En webb-TV-kanal ger möjlighet för grupper att se och lära om varandra, säger Bejzat Becirov från Islamic Center Malmö.

Webb-TV-kanalen ska drivas efter journalistiska principer och spegla Malmös möjligheter och utmaningar. Agora Malmö kommer att bli ett forum för reportage, diskussion och debatt. Agora Malmö kommer också att samarbeta med skolor och andra institutioner för att sprida kunskap om människors olika religioner och kulturer samt arbeta för ökad förståelse och tolerans i samhället.

- Vi vill kunna arbeta praktiskt och konkret med de här frågorna. Det är ett symbolvärde i sig att visa att våra tre religionerna går samman i en förening, säger kyrkoherde Ann Aldén.

Föreningens syfte är att verka för möten mellan människor från olika religiösa och kulturella grupper och arbeta för ökad tolerans och förståelse i samhället.

Fakta:

Föreningen Agora Malmö

Agora Malmö drivs av representanter från de tre stora religionerna;

judendom, Frank Kelber, styrelseledamot i Judiska församlingen Malmö och tidigare teaterchef ;

kristendom, kyrkoherde Västra Skrävlinge församling Ann Aldén

och vd för Islamic Center Bejzat Becirov.

Det övergripande målet för Agora Malmö är att bidra till att hatbrott, diskriminering och främlingsfientlighet minskar bland unga i Malmö. Agora Malmös syfte är att skapa en attitydförändrande kommunikation med unga. Föreningens ändamål är att driva en mötesplats för religion, kultur och kommunikation.

Webb-TV-kanalen:

Kommer att bevaka brännande ämnen kring mångfald och ta upp viktiga frågor såsom religion, kultur och etnicitet. Chefredaktör är Lena Friblick som har en lång erfarenhet av TV som programledare och producent på TV4 och Sveriges Radio.

Kontakt:

Ordförande Agora Malmö: Frank Kelber, 073-3665104

Projektledare/chefredaktör Agora Malmö: Lena Friblick 0709-850665"


Läs hela pressmeddelandetSvenska kyrkans hemsida i pdf måndag 6 februari 2012:Journalisten och chefredaktören Lena Friblick bor tryggt i Torups bokskog utanför Svedala långt bortom Malmös problem med mångkultur och islam. Hon har gjort programmet "Kryddor från Rosengård" som sändes från den stora moskéns muslimska friskola Ögårdsskolan. Hon driver även ett bokförlag mot xenofobi:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lena_Friblick

Inga kommentarer: