2012-02-22

Statsvetare ifrågasätter varför Rosengårdsskolan finns kvar
"Rosengårdsskolans fortsatta existens är ett besvärande faktum för den som vill göra gällande att det fria skolvalet effektivt rensar bort underpresterande skolor, skriver Peter Santesson."

Namn: Peter SantessonPeter Sa Peter Santessonntesson
Titel: Fil dr i statsvetenskap, projektledare Timbro


"Rosengårdsskolan i Malmö är ett djupt besvärande exempel när man diskuterar det fria skolvalet, oavsett om man är för eller emot. Den ena sidan i debatten måste förklara hur Rosengårdsskolan kan leva vidare när familjerna kan välja bort den. Den andra måste förklara hur man kan vilja tvinga någon att gå där."

"Inget av svaren på ovanstående inledande frågor är speciellt roligt, och därför talar man hellre om annat. Men det är nog just Rosengårdsskolan som diskussionen borde gälla, och det där valfrihetsdilemmat som alla skulle föredra att ta en bekvämlighetssväng runt.


Inte heller varma vänner av skolvalet förnekar att prestationerna på Rosengårdsskolan är remarkabelt låga. Svenska Dagbladets kolumnist Thomas Gür diskuterar på ledarplats till och med kopplingen mellan skolans brister och den höga brottsligheten i staden. Statistik (pdf, se vidare Skolverket) över skolans resultat och elevunderlag ger bilden av en skola med omöjliga förutsättningar och uruselt utfall. Samtliga elever, samtliga, läser svenska som andraspråk."


Källa, Dagens Samhälle onsdag 22 februari 2012:


Inga kommentarer: