2012-02-26

Grundlagen tvingar nazistättlingen Estelle ta avstånd från islam


"Tvinga inte ­Estelle att ta avstånd från islam"

"Dessa ord, den augsburgska bekännelsen, präglar än i dag den protestantiska kyrkan.

Den 25 juni 1530 upplästes bekännelsen för kejsar Karl V. Efter vissa komplikationer och omskrivningar antogs den av Svenska kyrkan vid Uppsala möte år 1593."

"Den augsburgska bekännelsen innehåller därför passager som i nutidens ögon är stötande. Förutom att ta kraftigt avstånd från helgondyrkan, klosterlöften och bruket att avstå från nattvardsvin fördömer bekännelsen kätterier, såsom bland annat ”muhammedanerna”, alltså muslimerna."

"Men ett problem, aktualiserat just i dessa dagar, är att bekännelsen också är en del av den svenska grundlagen. Successionsordningen från 1810, lätt modifierad 1979, slår fast ”att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”.

”Konung” gäller för övrigt även drottning. Om prinsessan Estelle en dag beträder tronen kommer hon först att tvingas ta avstånd från islam."

"År 1992 ska det ha varit kungen själv som tydligt markerade motstånd mot en förändring."

"I dag finns inga grundlagshinder för en svensk regent att vara alkoholist, nazist, kommunist eller brottsling. Vad som däremot är förbjudet är att inte tro på Gud, eller att kalla Gud för Deus, Jahve eller Allah."

Källa, huvudledare i Dagens Nyheter söndag 26 februari 2012: http://www.dn.se/ledare/huvudledare/tvinga-inte-estelle-att-ta-avstand-fran-islam


"Kalla faktas redaktion fortsätter sin granskning av drottning Silvias fars nazistiska förflutna."

"Drottningen inledde sin undersökning på grund av Kalla faktas prisbelönta avslöjande att Walther Sommerlath, som var medlem i det tyska nazistpartiet, tog över en judiskägd fabrik i Berlin 1939."Censurföretaget Körberg Schottenius som administrerar Twingly plockade efter två timmar bort möjligheten för DNs läsare att se denna bloggpost. Tydligen får prinsessan Estelle inte kallas för nazistättling. Se Twinglys besök här:

"Varberg, Hallands Lan arrived from admin.twingly.com on "Muslimska friskolan: Grundlagen tvingar nazistättlingen Estelle ta avstånd från islam".
11:02:44 -- 6 minutes ago"


Källa: http://live.feedjit.com/live/muslimskafriskolan.blogspot.com/0/

Censurföretagets hemsida: http://www.korbergschottenius.se/

Läs mer om censurföretaget här som inte borde få verka i en demokrati med yttrandefrihet: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007/11/sydsvenskan-sprrar-muslimska-friskolan.html


Hertiginnan av Östergötland som är nyfödda prinsessan Estelle har naturligtvis inga nazistsympatier. Inte heller någon annan i det svenska kungahuset har nazistsympatier eller har någonsin varit med i nazistpartiet. Det var Estelles mormors far som var nazistmedlem enligt TV4 Kalla Fakta. De uppgifterna var okända då Silvia Sommerlath gifte in sig i det svenska kungahuset, eftersom Silvias far hemlighöll sitt förflutna trots att frågan togs upp på 1970-talet. Sveriges näst största TV-kanal anser den historiska kopplingen mellan den avlidne tidigare nazistmedlemmen Walther Sommerlath och det svenska kungahuset vara relevant och aktuell. Och Silvia har själv de senaste åren visat intresse och granskat sin fars nazistiska medlemskap för att reda ut turerna runt frågorna som inte fick korrekt svar då hon giftes in i kungahuset.

Inga kommentarer: