2012-02-17

Byggelever förvägras kunskap om Islamic Center de gör miniatyr av"HÄSSLEHOLM. På Jacobsskolan har man provat på nya metoder för att få elever intresserade av ämnet religion.

Jenny Poppen, religionslärare på Jacobsskolan, berättar att religion inte är ett ämne som prioriteras hos många elever och att det kan vara svårt att få elever motiverade, speciellt yrkeselever som ibland kan ifrågasätta nyttan av religionsundervisningen."

"Byggeleverna får konstruera miniatyrmodeller av religiösa byggnadsverk."

"Buddistiska stupor, Gumlösa kyrka, och Malmö moské är några av byggnadsverken eleverna jobbar på."

"Projektet är lagt på religionstimmar och inte integrerat i byggnadsundervisningen."
0451-26 89 49
Ansvarig rektor på Jacobsskolan ska efter artikeln ta upp med läraren Jenny Poppen om bokföringsbrott samt förseelser mot årsredovisningslagen och välkända byggnadstvister som förekommit på Islamic Center som hon utelämnat för eleverna. Rektorn uppmanar tidningen Norra Skåne att rapportera om dessa brott och byggtvister med hänvisning till artikeln om miniatyren av Islamic Center.

Men tidningen Norra Skåne vägrar. Tidningen menar att de enda brott som är intressanta på Islamic Center är när den odömde Peter Mangs sköt mot moskén. De brott som personal på Islamic Center själva begått och dömts för är ointressanta, likaså byggtvisterna.

Jacobsskolans platschef vill förhindra ansvarig rektor att få läraren att berätta om byggtvisterna på Islamic Center. Platschefen menar att det är helt irrelevant för byggelever att Islamic Center de bygger modell av varit inblandad i flera byggtvister. Platschefen säger också att han är bekant med tidningen Norra Skåne, och därför vet platschefen att tidningen Norra Skåne kan räkna ut hans uppfattning att byggtvister på Islamic Center ska utelämnas i artikeln.

Här artikeln om en av byggtvisterna på Islamic Center som religionsläraren Jenny Poppen samt tidningen Norra Skåne och Jacobsskolans platschef inte vill att byggeleverna och tidningsläsarna ska få veta om, när miniatyren av Malmö moské nu tar form:


Platschefen för hela Jacobsskolan har helt motsatt åsikt mot Jacobsskolans rektor för byggprogrammet om vad byggeleverna ska få veta om byggtvister på Islamic Center:


Enligt tidningen Norra Skånes konkurrenttidning Kristianstadsbladet var det Jacobsskolan som ville nå ut med informationen om modellerna av bland annat Malmö moské. Jacobsskolan gjorde nämligen ett utskick till media där de önskade få reklam för sin undervisning med religiösa hus. Men det passar tydligen inte Jacobsskolan att få granskat av media hur undervisningen runt miniatyren av Islamic Center brister. Kristianstadsbladet säger att de tänker skriva om bråket mellan platschefen och rektorn om Skolinspektionen får in en anmälan i ärendet.


Hässleholms kommun ska i vecka 8 2012 kontakta rektorn för att förvissa sig om att han fått fått informera om byggtvisterna, utan att hindras av platschefen som inte vill att byggeleverna ska få reda på något om byggtvisterna på Islamic Center.

Inga kommentarer: