2010-11-15

Därför väljer föräldrar muslimska friskolor


Document.no har funnit en intervju med Jenny BerglundSödertörns högskola. Den handlar om muslimska friskolor och var införd i norska Aftenposten söndag 14 november 2010.

(Atikkelen var ikke mulig å finne på nett kvelden 14.nov.)

Hämtar därför citat ur tidningsartikeln via bloggposten hos Document.no:


Hvorfor ønsker muslimer egne skoler?
By rubbon November 15, 2010 12:05 FM


Muslimske skoler vanlig i Sverige.
-Foreldre vil ha barna bort fra mobbing.

Det er overskriften på Aftenpostens side 6, 14.november.
(Karen Tjernshaugen.)


Forsker Jenny Berglund ved Södertörn universitet får uttale seg. Hun leverte sin doktorgrad om muslimske skoler i 2009. Hun har også jobbet som lærer ved en muslimsk friskole i Uppsala.

" - Mange sier de søker seg til de muslimske skolene fordi barna blir mobbet i svensk skole eller fordi det er så lite disiplin der. Foreldrene har følt seg utenfor i den offentlige skolen og forstår ikke språket. En del har uroet seg over den svenske skolematen fordi de ikke er trygge på hva slags kjøtt barna får der, mens andre har fått avslag på å feire religiøse høytider. Noen sier de ønsker seg ekstra islamundervisning, men dette kommer lenger ned på listen, forteller Berglund."


Aftenposten forteller oss også at det finnes 9 muslimske skoler i Sverige som har tilsammen ca 1500 elever, men Berglund anslår at det finnes flere, mellom 12 og 15.

" - I tillegg til de muslimske skolene som selv definerer seg som religiøse, finnes det skoler med en svensk-arabisk profil. Noen av disse har lagt til ekstra islam-undervisning, forklarer hun. Forskeren understreker at merkelappen "muslimsk" egentlig ikke sier så mye om skolens innhold. Hvor sterkt skolene vektlegger undervisning i islam og hvor mye de skiller seg fra svensk offentlig skole, varierer sterkt."


" - Rektor Rawafid Shaheed ved Urtehagen friskole i Oslo tror manglende disiplin i den norske skole vil bli et viktig trekkplaster for muslimske friskoler. Hun har to døtre som har gått på norsk grunnskole og vil nødig sende sin sønn (4) til norsk skole.

- Han skal begynne på en privat skole, og hvis det ikke er etablert muslimsk skole vurderer jeg å sende ham på en katolsk skole. Jeg kan undervise i islam hjemme. Men en muslimsk skole vil likevel være det beste, der vil han også få styrket sin identitet som norsk-muslim, sier Shaheed. Hun tror ikke på mobbeargumentet:

-Mobbing finnes på alle skoler, jeg tror ikke det er mindre mobbing på muslimske skoler."


Inga kommentarer: