2010-11-24

Försvarshögskolan vann vårdnadstvist !


"Justitieombudsmannen, Mats Melin, anmäler en rådman vid Attunda tingsrätt till Statens ansvarsnämnd. Enligt JO har domaren inte redovisat vad han grundat sina slutsatser på i en vårdnadstvist. Han ska dessutom ha uttryckt sig olämpligt och tagit ställning för fadern. JO anser att det bör leda till en disciplinpåföljd.

Ärendet gällde ett par med tre gemensamma barn, mellan två och fem och ett halvt år gamla. Målet gällde såväl vårdnad som boende och umgänge.

Domaren skriver bland annat i domskälen att mannen ”är överstelöjtnant inom försvarsmakten. I sin tjänst undervisar han vid i konfliktlösning. Han får således anses vara professionell konfliktlösare”. Det i sig ”borde borga för att uppfatta honom som en lämplig vårdnads-, boende- och umgängesförälder”, fortsätter omdömet."


Källa, Dagens Nyheter måndag 22 november 2010:


Inga kommentarer: