2010-11-20

Försvarshögskolan fuskar"Försvarsmakten kräver på besked om pengar som skulle gått till beställd forskning i stället använts till annat. Skolan har bland annat köpt videoutrustning för över 40.000 kr och GPS-navigatorer till bilar som felaktigt debiterats Försvarsmakten, visar fakturor och inköpsanmodningar som DN tagit del av."

"Begäran har framförts muntligt till Maja Kirilova Eriksson, tf rektor vid Försvarshögskolan. Vid mötet deltog från Försvarsmakten överste Mats Olofsson, ansvarig för forskningsbeställningar och generallöjtnant Jan Salestrand, chef för ledningsstaben. Ingen av dem ser något konstigt i att begäran görs muntligt:

– Vi har ett förtroendebaserat förhållande till Försvarshögskolan, och har ingen formell möjlighet att begära en revision i en annan myndighet."


Källa, Dagens Nyheter lördag 20 november 2010:


Inga kommentarer: