2010-11-02

Kräver utredning om antimuslimismen inom polisenMUSLIMSKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSKOMMITTÉN KRÄVER UTREDNING AV ANTIMUSLIMISMEN INOM POLISEN

Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

2010-11-02 17:30


Muslimska mänskliga rättighetskommittén fördömer helgens händelser där fyra svenska muslimer utpekats som terrorister av Göteborgspolisen och frihetsberövats under de mest brutala former. Vi kräver också en omfattande utredning som går till botten med antimuslimismen inom polis, rättsväsende och andra svenska myndigheter.

Den omfattande antimuslimismen i det mediala samtalet om muslimer som nu trängt sig in i politiken och institutionerna har lett till en straffrihetskultur där de mest flagranta övergrepp mot svenska muslimers mänskliga rättigheter väcker liten eller ingen indignation och inte leder till några påföljder för förövarna. I det senaste fallet har fyra svenska muslimer frihetsberövats av Göteborgspolisen under de mest brutala former framför deras skräckslagna barn på grund av ett så kallat terrorhot som bara ett par dagar senare visat sig vara helt substanslöst.

Det är nu fullständigt uppenbart att vi befinner oss på ett sluttande plan där muslimer i allt mindre grad omfattas av demokratiska fri- och rättigheter i Sverige. Allt mot en bakgrund av ett medialt och politiskt klimat där muslimer framställs som hotet inifrån mot demokrati, säkerhet och värdegrund. Parallellerna till 1930-talets Tyskland blir mer och mer tydliga. Precis som då har spärrarna släppt bland agendasättarna. På SVT-debatts hemsida använder idag Magnus Ranstorp ofattbart nog det polisiära fiaskot i Göteborg som en intäkt för att hotet om terrorism ”kryper närmare Sverige”. Ett fullständigt verklighetsfrånvänt resonemang men eftersom det pekar ut svenska muslimer som ett hot behåller Ranstorp både jobb och anseende och sannolikt stärker han sina chanser återigen anlitas av regeringen för att leda utredningar.

Istället för Magnus Ranstorps beställningsjobb som konstruerar svenska muslimer som hot kräver Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén istället att Fredrik Reinfeldts regering tillsätter en omfattande utredning för att kartlägga antimuslimismen i svenska myndigheter, till att börja med hos polisen och rättsväsendet men också i socialtjänsten, skolan och andra viktiga samhällsinstitutioner. Vi vill också att regeringen ser över lagstiftningen för att försäkra att kulturen av straffrihet för rättsövergrepp mot svenska muslimer motarbetas. Det här är inte första gången svenska muslimer grips under uppmärksammade former utpekade som terrorister för att efter långa häktningstider släppas då det visat sig att misstankarna varit helt grundlösa.

Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén uppmanar svenska muslimer, muslimska organisationer och andra anhängare av mänskliga rättigheter att stämma in bakom vårt krav på en utredning följd av åtgärder mot rättövergreppen mot svenska muslimer.


Vid frågor kontakta Fatima Doubakil på 073 5506883 eller fatima.doubakil@mmrk.orgKälla, pressmeddelande från Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén tisdag 2 november 2010:
"Terrorismforskaren Magnus Ranstorp inför kvällens Debatt:


Publicerad 2 november, 2010 - 13:38

TERRORISM ”Göteborghändelsen och SÄPO:s ökade hotnivå är indikationer på att hotet kryper närmare Sverige. Döm själva om ni blev klokare på myndigheternas budskap kring bombhoten i Göteborg. Om inte återstår mycket arbete.” Det skriver terrorismforskaren Magnus Ranstorp.

Under oktober månad verkar det som det händer något i Sverige. Terrorismen verkar har anlänt till vår skyddade vik i en annars mycket stormig värld. SÄPO:s egna hotbildsnivå höjdes från ”lågt” till ”förhöjt” men vad det egentligen handlade om ville man inte säga. Men det är långt till nivå fem då en terror attack är sannolikt nära förestående. Då kan man börja verkligen vädja till ökad vaksamhet. Innan dess är det meningslöst att skrämma upp allmänheten i onödan."

"Till synes hade man avlyssnat samtal mellan männen när de diskuerade “armatur” och ”neon” på arabiska med varandra – enligt deras egna uppgifter vad som sagts i förhör. "


Läs mer på SVT Debatt tisdag 2 november 2010:
I
I
Se SVT Debatt om de gripna muslimerna, i SVT Play tisdag 2 november 2010. En av de muslimer som greps berättar själv i TV:


Mer om Försvarshögskolans Magnus Ranstorp och de terrormisstänkta muslimerna:
I

Inga kommentarer: