2010-11-05

Hund trampade på kriminell muslims bönematta


"Det framfördes också klagomål till JO från muslimer som säger att de har svårigheter att utöva sin religion på fängelset.

– De som är muslimer upplever att de blir avbrutna vid bönestunder. I samband med visitation har det inträffat att den medföljande hunden har beträtt en intagens bönematta, något som av religiösa skäl inte får ske, berättar ordföranden i förtroenderådet för JO."


Källa, Norra Skåne torsdag 4 november 2010:Inga kommentarer: