2010-11-09

Islamic Centers imam har Svenska kyrkans telefonnummer


Islamic Centers imam har en telefon som går till Svenska kyrkan i stället för till moskén:


Mukhiddine Shirinov20123 MALMÖ


Källa, Eniro:
Inga kommentarer: