2010-11-09

Rosengårdsrapportens källmaterialförstörelse betydande för rättstillämpningenI dag tisdag 9 november 2010 utkom *Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2010/11*, en diger vit volym. På sidorna 628–634 publicerar JO sitt beslut om s förstörda källmaterial, där JO konstaterar att Försvarshögskolans fiffel med källorna är grundlagsvidrigt.

Ämbetsberättelsen är en årlig skrift där JO medtar verksamhetsårets viktigaste beslut, de beslut som enligt JO:s bedömning bör få en särskild betydelse för rättstillämpningen. Det är i första hand beslut publicerade i ämbetsberättelsen som brukar citeras som prejudikat.

JO Kerstin André avslutar beslutet med följande ord:

"Sammanfattningsvis är jag mycket kritisk till Försvarshögskolans handläggning av saken."

Denna kritik står i bjärt kontrast till Försvarshögskolans osanna påstående att Försvarshögskolan enligt JO inte skulle ha begått något formellt fel vid hanteringen av källmaterialet:

"JO har inte funnit att några formella fel har begåtts när det gäller hanteringen av arbetsmaterialet i studien om Rosengård som Försvarshögskolan gjorde på uppdrag av regeringen."

Källa, Försvarshögskolan 6 maj 2010:Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för 2010/2011 kommer att publiceras här:


Inga kommentarer: