2010-11-06

Muslimsk förälder anmäler muslimska friskolan Römosseskolan


Den muslimska friskolan Römosseskolans rektor och riksdagsledamot Abdirizak Waberi (M) anordnar studieresa till Turkiet för skolans personal. Resan sker vecka 44 under höstlovet 2010. Därför har den muslimska föräldern Fatima Haddad nu anmält dotterns skola till Skolinspektionen, för att få reda på om dotterns skolpeng får användas till solresor, flotta hotell och dyra middagar. Klicka på de fem vita dokumenten nedan, så förstoras anmälningen till läsbar storlek:
Sidan 1:
Sidan 2:
Sidan 3:
Sidan 4:
Sidan 5:

Enheten för Anmälningsärenden
Skolinspektionen

Diarienummer: 42-2010:5926
Registreringsdatum: 2010-11-02
Ärendemening: Anmälan av skola Römosseskolan i Göteborgs stad


"Hej

Min dotter går på römosseskolan ( den islamiska skolan i Göteborg)

Rektorn på Skolan har bjudit alla anställda lärare ca 45, på en resa till Turkiet båda muslimska och icke muslimska. Resan äger rum nu under vecka 44. Samtidigt som antalet elever per klass ökade dramatiskt denna termin.

Min fråga får är skolan använda min dotters skolpeng för att finansiera sådana resor? Min dotters skolpeng går till solresor, flotta hotel vistelse och dyra middagar.
Jag kräver att detta undersöks noggrant och att skolan fråntas tillståndet.
Med Vänlig hälsning

En rasande Mamma som vill vara anonym"

411 42 Angered


Av Fatima Haddads anmälan ovan framgår i dokumenten att hon talat med lärare på Römosseskolan om saken. Personalen på skolan har inte försökt hjälpa henne. Hon har även sänt sin anmälan till Göteborgsposten och Expressen. Anmälan är offentlig handling och har sekretessprövats, att den får lämnas ut i sin helhet.

Inga kommentarer: