2010-11-15

Malmös IV-gymnasium fryser ut personal


Bellevue gymnasium är Malmös invandrartätaste, för elever på IV-program. Här hamnar många muslimska elever av de 20 % grundskolelever i Malmö som gått ut med IG i kärnämnena. Sydsvenskan anklagar i dagens artikel rektor Anette Lawesson för att frysa ut personal och köpa ut obekväma medarbetare, samt använda obehöriga coacher som lärare:


"Pia Öhman var kurator på skolan fram tills att hon gick in i väggen och blev sjukskriven.

– När jag kom tillbaka efter åtta månader var min tjänst tillsatt och kontoretrensat. Jag hade hamnat i konflikt med rektorn, blev utfryst och var inte välkommen tillbaka."

"I våras gick Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet till utbildningsdirektören Matz Nilsson med en diger lista med kritik mot skolan."

"skolledningen inte följer samverkansavtalet. Men allvarligare än så menar hon är att skolan konsekvent använder obehörig personal."

"om en lärare blir sjuk tar man in en coach istället för en lärarvikarie."

"Rädda Barnen var med och startade IV-musik, som tidigare låg under Bellevue gymnasium men som efter konflikter med Annette Lawesson nu tillhör Pauligymnasiet.

– Det tycks finnas ett antal rektorer inom Malmö stad som har ett starkt maktbehov som de visar genom att trycka ner andra med avvikande åsikter, säger regionchefen Mikael Sandgren."

"Er studie- och yrkesvägledare ska också ha fått ett avgångsvederlag."


Källa, Sydsvenskan sidorna C4 och C5 måndag 15 november 2010:
I
I


Inga kommentarer: