2010-11-18

Lärarlegitimation vållar problem på Ögårdsskolan


Lärare kommer att behandlas olika på den muslimska friskolan Ögårdsskolan när lärarlegitimation införs sommaren 2011. Flera av lärarna är behöriga 1-7-lärare och får sina ansökningar om lärarlegitimation beviljade automatiskt av Skolverket. Såvida de har undervisat i minst ett år.

Men låt oss ta mellanstadieläraren Carl-Johan Kamf som ett exempel:

Carl-Johan har gymnasielärarutbildning för ämnena historia och religionskunskap. Dessutom har han byggt på med en svenska 2-utbildning och fortbildar sig till matematiklärare.

Det har ingen betydelse om Carl-Johan är en duktig lärare eller inte när lärarlegitimation ska utfärdas. Han fick aldrig tjänsten som gymnasielärare på anrika Katedralskolan i Lund som gymnasielärare i religionskunskap för några år sedan. Istället erbjöd Islamic Centers VD Bejzat Becirov honom arbete på Ögårdsskolans låg- och mellanstadieskola, efter att de båda stött samman.

Trogen sitt arbete som mellanstadielärare har Carl-Johan inte ett års undervisning i den skolform på gymnasiet han har behörighet för. Han måste därför fortbilda sig. Annars får han inte undervisa på Ögårdsskolan efter år 2015. Och inte heller sätta betyg i årskurs 6.

Ögårdsskolan ska skicka honom på fortbildning 2011, 2012 eller senast 2014 om han ska forstätta sin undervisning. Men fortbildningspengarna räcker inte åt alla. Kostnaderna delas av staten och skolorna. Carl-Johan blir därför beroende av statens eller rektor Becirovs välvilja att betala fortbildningen.

Inget garanterar att Carl-Johan klarar fortbildningen på lärarhögskolan till lärare på mellanstadiet. Eller så skaffar han nytt arbete på gymnasiet där ett introduktionsår följer, eftersom han inte hunnit tjänstgöra i den skolformen. Inget garanterar att Carl-Johan klarar ett introduktionsår på gymnasiet. Efter introduktionsåret ska rektor godkänna Carl-Johan.

Rektor Becirov saknar rektorsutbildning. Ändå får han utifrån sin frånvarande skolledarutbildning ha Ögårdsskolans lärares öde i sin hand. Biträdande rektor Ann-Louise Wallner som påbörjat men inte är klar med sin rektorsutbildning får inte godkänna lärare under introduktionsåret.

Idag undervisar Carl-Johan mellanstadieelever på Ögårdsskolan i ämnena svenska, matematik, NO, SO, bild, engelska och idrott. Om inte Carl-Johan vidtar några åtgärder får han inte längre undervisa i åtminstone, NO, SO, engelska, bild och idrott efter övergångsperioden som upphör 2015.

Om det finns behöriga 4-9-lärare på Ögårdsskolan får dessa från 2015 enbart undervisa i de ämnen de har behörighet i. De får inte som idag vara klasslärare i samtliga ämnen som tjänsterna ser ut på Ögårdsskolan.

Behöriga 1-7-lärare får fortsätta vara klasslärare på Ögårdsskolan, eftersom de inte bara har sin ämnesfördjupning utan dessutom en behörighet att undervisa i samtliga skolämnen i sin skolform.

Obehöriga lärare i hemspråk och slöjd får fortsätta sina fasta anställningar på Ögårdsskolan utan att skaffa lärarlegitimation eller genomgå introduktionsåret.

Ögårdsskolan kan inte tillsvidareanställa nyutexaminerade lärare från lärarhögskolan efter 1 juli 2011. Ögårdsskolan måste erbjuda ett introduktionsår. Den som vikarierar en termin får ingen lärarlegitimation.
I en variant föreslås att alla Sveriges rektorer ska skriva ett intyg att deras 180 000 verksamma lärare är skickliga på att undervisa. På Ögårdsskolan kommer ett sådant förslag att innebära att Becirov som saknar rektorsutbildning ska bedöma lärarnas skicklighet, för att de ska få lärarlegitimation. Detta trots att de är fullt behöriga och fast anställda sedan flera år. Retroaktivt bubblar då gamla konflikter upp till ytan. Om en lärare som är behörig med fast anställning någon gång i historien haft en konflikt med Becirov, kan rektorn välja att skriva till Skolverket att läraren inte har skicklighet. Med detta förslag får samtliga Sveriges rektorer rätten att förhindra Sveriges yrkesverksamma lärare att få sin legitimation. Det finns många lärare runt landet, i stort sett på alla skolor, som rektorer inte har ett gott öga till.

Om Ögårdsskolan anställer en obehörig lärare efter 1 juli 2011, som inte arbetat det senaste halvåret innan, måste Ögårdsskolan erbjuda denne introduktionsår med handledare. Rektor Becirov ska under året ha full makt över läraren, då läraren är i beroendeställning till arbetsgivaren för att bli godkänd av rektor. Uppstår en konflikt kan utpressning utövas från arbetsgivaren. Det gäller under introduktionsåret att inte uttala kritik mot islam eller muslimer på en muslimsk friskola. För ingen vet hur rektor ser på sådana uttalanden när den ska bedöma om en lärare är lämplig för godkännande.

Ögårdsskolan får om något år inte anställa en behörig lärare, om det finns en annan sökande som är behörig och har lärarlegitimation.

Efter 2015 får Ögårdsskolan inte fastanställa någon utan lärarlegitimation. Obehöriga eller de utan legitimation och de som går introduktionsåret får anställas högst ett år i taget


Läs mer i Dagens Nyheter torsdag 18 november 2010, där en utbildningsforskare spår att lärarlegitimation kommer att sänka yrkets status:


Rosanna Dinamarca (v) i riksdagens utbildningsutskott sände onsdag 17 november 2010 ett pressmeddelande där hon undrar vem som ska få lärarlegitimation:


40 000 behöriga lärare riskerar missa lärarlegitimation, säger Lärarförbundet tisdag 16 november 2010:


"Enligt Lärarnas tidning riskerar 44 000 kvalificerade lärare att bli utan legitimation. Det gäller lärare som är borta från jobbet mer än sex månader. Detta trots att utbildningsminister Jan Björklund har sagt att alla lärare som anses behöriga i dag kommer att få sin legitimation per automatik."
I
I
Läs fler artiklar om lärarlegitimation:
I

Inga kommentarer: