2010-11-03

Waberis Römosseskolan anmäld till Skolinspektionen


Ärendenummer Reg.datum Ärendemening

2010:5926 2010-11-02 Anmälan av skola Römosseskolan i Göteborgs stad

2010:5877 2010-10-29 Anmälan angående skolsituation för elev vid Römosseskolan i Göteborgs kommun


Källa, Skolinspektionens diarium:


Inga kommentarer: