2010-11-29

Tre muslimska friskolor planeras i Oslo


"Minst tre grupper jobber med å etablere muslimske privatskoler i Oslo. Det skal legges vekt på islam, og barna skal lære arabisk eller tyrkisk i stedet for tysk og fransk.

Etter at den muslimske grunnskolen Urtehagen måtte stenge i 2004, har det ikke vært slike skoler i Norge. Nå jobber tre muslimske miljøer med å etablere skoler for barn i Oslo. Den første kan åpne allerede neste høst. Felles for de tre skolene er at religionsfaget skal ha større vekt på islam, og at fremmedspråkene skal preges av muslimsk tradisjon.

Fredsskolen: Er først i løypa, og har godkjenning fra Utdanningsdirektoratet på plass. Leter nå etter egnede lokaler for 200 elever. Tar sikte på å åpne høsten 2011. Arabisk som fremmedspråk.

Miljøet rundt Urtehagen: Jobber med en ny søknad som skal sendes til våren. Skal etter planen ha rundt 200 elever. Arabisk som fremmedspråk.

Mevlana skole: Foreningen for kulturelt mangfold sendte en søknad i vår, men den skal nå være trukket tilbake. Vil søke på nytt til våren om de får all dokumentasjon på plass. Skal ligge i Alna bydel og ha 150 elever. Barna skal lære tyrkisk og/eller arabisk."


Källa, Aftenposten 12 november 2010:


Frdus Abdulla (24, foran til venstre) fra Somalia og Menal Taha (30) fra Irak lærer om likestilling og kvinnehelse på Urtehagen friskole. Begge ønsker seg et muslimsk skoletilbud til sine barn.
Bild:


Inga kommentarer: