2010-11-12

Fd chef på Rosengård på dyra bjudresor


Karin Stavne var tidigare utvecklingschef på Rosengård i Malmö. Hon har även anmälts till JK för att ha stoppat Sverigedemokraternas bokbord på sitt nya arbete som rektor för den kommunala gymnasieskolan Spyken i Lund. Idag avslöjar Sydsvenskan dyra bjudresor över halva jordklotet som hon och hennes kollegor deltagit i:


"Lund. Personal från Spyken har rest till både USA och Sydafrika i tjänsten. Vid båda tillfällena var Microsoft värd och arrangör.

Gymnasiechef
Karin Stavne försvarar resorna:

- Vi har betalat allt själva. Det är verkligen inte så att vi sitter i knäet på Microsoft.

Sydsvenskan har varit i kontakt med personal på Spyken som kraftigt ifrågasätter både resorna till USA och Sydafrika, och hela inblandningen i sig i Microsoft."

"Det var verkligen inte bara en försäljnings- eller inköpsresa, säger Karin Stavne.

- Sydafrikaresan var jag med på själv och den handlade om att nätverka."

"När det gäller Seattle håller jag inte med. Vi anser att båda resorna har varit viktiga, säger Karin Stavne."


Källa, Sydsvenskans lundaupplaga sidan C6 fredag 12 november 2010:


Konkurrenten kommunala Katedralskolan i Lund avstod från bjudresorna:


"Kenneth Flennmark, gymnasiechef på Katte:

- Vi har inte varit i USA. Vi deltar överhuvudtaget inte i Microsoftprojektet Innovativa skolor. Vi har valt att i stället utbilda vår personal i egen regi."

Källa, Sydsvenskans lundaupplaga sidan C6 fredag 12 november 2010:


"Gjorde Spykens rektor Karin Stavne rätt när hon avbröt Sverigedemokraternas (SD) besök på skolan den 14 april? Det vill en malmöbo att Justitiekanslern (JK) avgör och anmälde i veckan händelsen dit."

Källa: Sydsvenskan 7 maj 2010:


Gymnasiechef
Karin Stavne
046-35 78 03

Bild på Karin Stavne:


Inga kommentarer: