2010-11-06

Waberis dubbelarbete utreds av Skolinspektionen

Römosseskolans rektor Abdirizak Waberi är riksdagsledamot på heltid för moderaterna. I nedanstående dokument är dubbelarbetet anmält till Skolinspektionen. Klicka på de tre vita dokumenten så förstoras de till läsbar storlek:
Skolinspektionen har diariefört ovanstående två anmälningar av Römosseskolan i Göteborg som:
I
Ärendenummer:
42-2010:5877
Registreringsdatum:
2010-10-29
Ärendemening:
Anmälan angående skolsituation för elev vid Römosseskolan i Göteborgs kommun
Enhet:
Enheten för Anmälningsärenden
Skolinspektionen
I
Nedan utskrifter av de två anmälningarna från dokumenten ovan:
Diariefört och instämplat hos Skolinspektionen 2010-10-29
I
I
Från: Anders Johansson andersjohansson24@hotmail
Skickat: den 29 oktober 2010 13:08
Till: RES-Skolinspektionen
Ämne: Anmälan av Römosseskolans rektor Abdirizak Waberi
Fredag 29 oktober 2010
I
Hej Skolinspektionen!
I
Jag vill anmäla Römosseskolan och dess rektor Abdirizak Waberi till Skolinspektionen. Römosseskolan är en friskola i Gårdsten i Göteborg.
I
Enligt en TT-artikel 28/10 och 29/10 2010 arbetar Abdirizak Waberi deltid som rektor på Römosseskolan i Göteborg, samtidigt som han arbetar heltid som riksdagsledamot i Stockholm 50 mil därifrån
I
:
"Exempelvis uppger Abdirizak Waberi (M) att han arbetar deltid som rektor vid Römosseskolan"
I
"Åtaganden och ersättningar

De 349 riksdagsledamöterna är skyldiga att anmäla åtaganden och ekonomiska intressen till riksdagen.
Det kan vara aktieinnehav, styrelseuppdrag eller annan verksamhet som ger inkomst vid sidan om uppdraget som riksdagsledamot.

Registret med uppgifterna är offentligt.

De ledamöter som valdes till riksdagen 19 september måste lämna in sina uppgifter senast 1 november.
I
(TT) Källa: Riksdagen.se"
I
I
Källor:
I
I
I
I
I
I skollagens 2:a kapitel 2:a paragraf för kommunala skolor står att
I
"Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan."
I
I 9:e kapitlet som gäller friskolor står att friskolor ska motsvara kommunala skolor till art och nivå.
I
Jag anser inte att Abdirizak Waberis rektorsskap för friskolan Römosseskolan motsvarar kommunala skolors varken till art eller nivå. Riksdagsledamöter har ledigt för resdag varje måndag. På måndagar kan Waberi eventuellt fungera som rektor. Detta gäller dock inte tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar, då Waberi befinner sig i Stockholm.
I
Alla riksdagsledamöter har sitt förtroende och arbete i riksdagen på heltid. Deltidsarbete som riksdagsledamot är inte tillåtet enligt lagen. Därför arbetar Waberi heltid i riksdagen åtminstone tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. Att kommunicera med Römosseskolan i Göteborg från Stockholm lite då och då vid raster via mejl, sms eller telefon, kan omöjligt anses vara förtrogenhet med det dagliga arbetet.
I
Jag vill därför att Skolinspektionen upprättar ett ärende av denna anmälan och prövar om Waberi bryter mot skollagens bestämmelser så som de är skrivna. Om Skolinspektionen inte kan finna ledning i kapitlen, får Skolinspektionen gå till förarbetena i lagen för att se vad som menades med skrivningarna.
I
I
Hälsningar!
I
Anders Johansson
I
I
I
Catharina Dolk
I
Från: RES-Skolinspektionen
Skickat: den 29 oktober 2010 15:21
Till: RES-Skolinspektionen Göteborg
Ämne: VB: Anmälan
I
Hej,
I
Det har kommit en anmälan på nedan skola idag från en annan person som har fått dnr 41-2010:5877.
I
Hälsningar
Inger Borgenheim
Registrator
I
I
I
I
Skickat: den 29 oktober 2010 15:17
Till: RES-Skolinspektionen
Ämne: Anmälan
I
I
Till Skolinspektionen för granskning:
I
Hej,
I
Jag önskar granskning av följande:
I
Abdirizak Waberi. arbetar som rektor på halvtid på Römosseskolan, Kanalgatan 38, 424 39 Angered och samtidigt efter valet arbetar han på heltid för Moderaterna i Riksdag. I skolan på halvtid och i riksdag på heltid.
I
Är det tillåtet att egna sig åt arbete på båda ställen? Angagemang i skolan som rektor, även om han har hjälp med en del, bör kräva hans närvaro i sådan utsträckning som inte kan vara möjligt pga riksdagsarbetet. Jag antar att i så fall strider det mot bestämmelserna från Skolinspektionen.
I
Jag hoppas att detta kan granskas. Tack på förhand.
I
Med vänliga hälsningar Liba Olsson, Finnstastigen 46, 197 35 Bro

Inga kommentarer: