2010-11-24

Kommunstyrelse vill stoppa muslimsk friskola

Fiskeläget Östra Lerberget på David Castors bild ovan.


Kommunstyrelsen i Höganäs avslöjar för bloggen Muslimska Friskolan sina planer på att stoppa imamen Ali Ibrahim. Politikerna tänker sätta stopp för den muslimska friskola som imamen ägnar etablera i fiskeläget Östra Lerberget. Politiker säger till bloggen att de tänker säga att de ska bygga ut barnomsorg i byggnaden som är till salu. Röstningen ska göra så att den tomma lokalen ska planändras till barnomsorg och inte skola. På så sätt stängs imamens planer ute redan i detaljplanens ändring.

Politikerna är dock inte hundra procent säkra på att lyckas. Eftersom detaljplanen ska ändras till barnomsorg, kan någon invända att skola är nästan detsamma. Men då tänker politikerna invända att det är brist på barnomsorgsplatser och inte skolplatser i Östra Lerberget. Politikerna är tyvärr begränsade av det faktum att de tomma lokalerna tillhör en privat fastighetsägare som är fri att sälja till vem han vill. Men imamen lär ej köpa fastigheten om detaljplanen inte medger skola.

Bloggen Muslimska Friskolan har även inhämtat bybornas reaktioner i Östra Lerberget. Flera vittnar om att en muslimsk friskola inte är välkommen. Byborna säger att det är islamister bakom planerna på den muslimska friskolan i det lilla fiskeläget. Här bor inga muslimska skolelever. Varför ska då en muslimsk friskola etableras i Östra Lerberget, menar ortsbefolkningen.

Tjänstemän på planavdelningen i Höganäs säger till bloggen Muslimska Friskolan, att de inte har något emot en muslimsk friskola i Östra Lerberget. Det är inte planarkitekternas uppgift att ha synpunkter på om köparen har kopplingar till islamister eller ej. Planarkitekterna ber bloggen upplysa skolförvaltningen om islamistkopplingarna.
En assistent i kommunen vägrade ta emot uppgiften om islamistkopplingar, som bloggen ville delge kommunen. Assistenten hävdade att en skrivelse måste inkomma, annars kan kommunen inte behandla uppgifterna.

Helsingborgs Dagblad säger till bloggen Muslimska Friskolan, att man inte hade någon aning om och inte researchat om de islamistiska kopplingarna bakom den planerade muslimska friskolan i Östra Lerberget. Uppenbart vill tidningen inte heller berätta om islamistkopplingarna för sina läsare, då inget sådant avslöjande publicerats. HD har samma ägare som islamiseringstidningen Sydsvenskan, vilket kan förklara saken.

Politikerna i Höganäs kommunstyrelse:


Startskottet för debatten i Helsingborgs Dagblad tisdag 23 november 2010:

Inga kommentarer: