2010-11-17

Muslimsk friskolledare får nej til moské


Den muslimska friskolan i Örebro har en skolledare som heter . Han får nu nej av norska regeringen till att bygga en moské i Tromsö med pengar från Saudiarabien. Detta är islamologiprofessor Jan Hjärpe kritisk till och menar att Norge hämnas på Saudiarabien. Hjärpe tillägger att "Saudiarabien är extremt odemokratiskt" och att Sverige bör sluta handla olja av landet. Hjärpe går till och med så långt att han vill avbryta alla handelsförbindelser mellan Sverige och Saudiarabien:


"En örebroare finns med bakom flera planer av moskébyggen i skandinavien. Det är Hussein Aldaoudi som är ordförande i flera länders muslimska stiftelser. Men i Norge har det senaste projektet stoppats. Ett bakslag för örebroaren som inte fick norska regeringens stöd.

– Jag tycker det straffar norska muslimer, säger Hussein Aldaoudi.

Norrmännen säger att om de inte får bygga kyrkor i Saudiarabien så ska heller inga saudiarabiska pengar få bekosta ett islamskt kulturcentrum i Tromsö."

Källa, SR P4 Örebro tisdag 16 november 2010:

Lyssna till radiointervjun med Hussein Aldaoudi:
"De stöder inte idén" örebroaren Hussein Aldaoudi"


"Det finns en örebroare , Hussein Aldaoudi, som har ett finger med både i Sverige, Norge och Island för att bygga mötesplatser för muslimer men nu säger Norge nej till planerna på att bygga en moské i Tromsö."

"En del av pengarna till moskén kommer från Saudiarabien där det saknas religionsfrihet, menar norrmännen."

"Jan Hjärpe, professor i islamologi är förvånad över att Norge säger nej till moskébygget i Tromsö."

Källa, SR P4 Örebro Rakt på sak tisdag 16 november 2010:

Lyssna till intervjun med Jan Hjärpe:

Lyssna till intervjun med Hussein Aldaoudi:
De straffar muslimer, säger Aldaoudi


Örebroaren Hussein Aldaoudi, tvåa från vänster, planerar ett muslimskt centrum på Island. Foto: Privat:


Inga kommentarer: