2010-11-29

Rosengård ska bli världsledande på integration


Med skattebetalarnas pengar ska regeringen omvandla Malmös muslimska mardrömsstadsdel Rosengård till världens ledande på integration:


"Under 2009 och 2010 beslutar Delegationen för hållbara städer om ett statligt ekonomiskt stöd på totalt 340 miljoner till utveckling av hållbara städer. Stödet ska stimulera hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som attraktiva, ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer skapas."

" - Malmö stad beviljas 52 735 000 kronor för Hållbar stadsomvandling Malmö, Fokus Rosengård. Projektet vill skapa ett världsledande demonstrationsområde med fokus på klimatåtgärder och ökad social och ekonomisk integration."


Källa, pressmeddelande från Delegationen för hållbara städer måndag 29 november 2010:"Malmö stad får 52,7 miljoner kronor för ett projekt där fokus ligger på stadsdelen Rosengård. Projektet uppges i ett pressmeddelande vilja "skapa ett världsledande demonstrationsområde med fokus på klimatåtgärder och ökad social och ekonomisk integration"."

Källa, TT måndag 29 november 2010:


Delegationen för hållbara städer sorterar under regeringen:


Inga kommentarer: