2010-11-03

Skolverket får mejl om Römosseskolans solresor


Till:2010-11-02


"Hej

Min dotter går på römosseskolan ( den islamiska skolan i Göteborg)

Rektorn på Skolan har bjudit alla anställda lärare ca 45, på en resa till Turkiet båda muslimska och icke muslimska. Resan äger rum nu under vecka 44. Samtidigt som antalet elever per klass ökade dramatiskt denna termin.

Min fråga får är skolan använda min dotters skolpeng för att finansiera sådana resor? Min dotters skolpeng går till solresor, flotta hotel vistelse och dyra middagar.

Jag kräver att detta undersöks noggrant och att skolan fråntas tillståndet.

Med Vänlig hälsning

En rasande Mamma som vill vara anonym"


Den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg, där en av rektorerna är moderate riksdagsledamoten Abdirizak Waberi:


Inga kommentarer: