2010-11-23

Sabuni besöker SFI i Malmö


Malmö stad

Pressmeddelande

besöker komvux i Malmö

2010-11-23 14:32

På torsdag den 25 november kommer biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni till Malmö för att studera stadens vuxenutbildningar.

Hon kommer under dagen att få information om vuxenutbildningen i Malmö av Jonas Jonsson, chef för vuxenutbildningsavdelningen, och Anette Stoltz, vägledningschef.

Efter lunch presenterar Gunilla Håkansson, rektor för externt förlagd sfi-undervisning, sfi-undervisningen i Malmö stad.

Ministern hinner också med ett besök på Folkuniversitetets sfi.

Tid: Torsdagen den 25 november kl 11-14
Plats: Utbildningsförvaltningen, Sessionssalen, Ledebursgatan 3,
3 vån och (klockan 13)

Folkuniversitetet, Östra Varvsgatan 9A

Senare under dagen inledningstalar Nyamko SabuniSkolverkets konferens om framtidens vuxenutbildning på Stadionmässan.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Pålsson, sekreterare utbildningsförvaltningen,
040-34 30 15,

Vänligen
Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen i Malmö stad


Källa:


Inga kommentarer: