2010-11-05

Anmälningen mot Waberis muslimska friskola

Römosseskolans rektor Abdirizak Waberi

Enheten för Anmälningsärenden

Skolinspektionen

Diarienummer: 42-2010:5926

Registreringsdatum: 2010-11-02

Anmälan av skola Römosseskolan i Göteborgs stad

Läs mer om studieresan till Turkiet för Islamiska skolans personal som anmälan gäller:

Inga kommentarer: