2012-01-05

Är den muslimska friskolans nya rektor rektorsutbildad?
Den muslimska friskolan Kunskapsljuset i Norrköping har skaffat sig en svensk rektor, Monica Söderholm. Men det är en skenrektor eftersom förre rektorn Isam Bardaqji flyttas upp till tjänsten som verksamhetschef. Många muslimska friskolor kör med liknande dubbelspel där en svensk får skylta som skolledare medan en muslim har all makt som ägare, skolchef, VD eller verksamhetschef.

1 januari 2012 tillträdde nickedockan Monica Söderholm som rektor. Isam Bardaqji har ändå inte orkat plocka bort sig själv som rektor under personalsidan. Av personalsidan framgår också att Monica Söderholm redan arbetade på skolan höstterminen 2011 som speciallärare. Har hon verkligen hunnit skaffa sig en rektorsutbildning under det korta jullovet?"Rektorn har ordet

Jag vill önska er alla en lyckad och lärorik hösttermin.

Vi har från och med den 1 januari fått en ny rektor. Vi välkomnar Monica Söderholm och önskar henne lycka till. Monica kommer i fortsättningen att skriva på "Rektors sida".

Skolan söker en behörig 1-7 lärare. Tjänsten är vikariat i åk 6 medan Åsa går på mammaledighet i mars 2012. Sökanden har möjligheten att stanna hos oss efter vikariatet."

Källa, Rektorns sidaKunskapsljusets skola i Norrköping januari 2012: http://www.kunskapsljuset.se/norrkoping/rektorn.asp


På kontaktsidan går telefonnumret till rektorn fortfarande till förre rektorn Isam Bardaqji:

"Telefon:011- 26 54 95

Fax: 011- 26 54 96

Rektor: 0705 21 03 83"

Källa, kontaktsidan för Kunskapsljuset i Norrköping januari 2012: http://www.kunskapsljuset.se/norrkoping/kontakt.asp


"Kontakt

Isam Bardagji, Verksamhetschef 0705-210383, isam1@algonet.se

Monica Söderholm Rektor 011-265495"

Källa, lärarannons för Kunskapsljuset onsdag 4 januari 2012: http://vakanser.se/jobb/larare+1232/

Inga kommentarer: