2012-01-13

Friskoledriven lärarutbildning banar väg för muslimsk lärarhögskola


En vinstdrivande friskolestiftelse har ansökt hos Sveriges regering om att få starta en lärarutbildning som friskola i Stockholm nästa år. Den ska samarbeta med ett finskt universitet där lärarna talar svenska med finsk brytning. Även Svenskt Näringsliv vill starta en friskolelärarhögskola på elitnivå. Fegisen Jan Björklund (fp) som fortsätter bidragsfinansiera vinstdrivande friskolor vågar inte kommentera saken till SVT Rapport. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner tror att privata lärarhögskolor ökar arbetslösheten bland nyutexaminerade lärare.

Om detta vansinne godkänns innebär det att överutbildningen av lärare förstärks med ytterligare lönedumpning som följd.

Men framförallt kommer det att bli som med friskolereformen vi redan genomlidit. Fusk och vinster till skatteparadis i en röra av rättsosäkerhet där yttrandefrihet hindras av illojalitet mot arbetsgivaren.

Om utbildningsminister Jan Björklund tillåter friskolor bli lärarhögskolor så måste även religiösa lärarhögskolor godkännas. Och godkänns religiösa lärarhögskolor så måste muslimska lärarhögskolor tillåtas.

Muslimska lärarhögskolor kan då samarbeta med salafistiska universitet i arabvärlden. Svenska lärarhögskolor kan drivas av svenska moskéer som predikar hat mot judar, kristna och homosexuella.

Får vi muslimska lärarhögskolor så måste vi tillåta muslimska polishögskolor i Sverige.


"Sverige kan komma att få sin första friskolebaserade lärarutbildning. Stiftelsen Viktor Rydberg har ansökt tillstånd av regeringen att starta en lärarutbildning i samarbete med Åbo Akademi i Finland."

"Om skolan får tillstånd kan utbildningen börja redan 2013 med ett tjugotal lärarelever. Dessa kommer att använda Stiftelsen Viktor Rydbergs egna skolor som praktikplatser.

Stiftelsen Viktor Rydberg driver sedan 1990-talet grundskolor och gymnasier i Sverige."

Källa, Sveriges Radio fredag 13 januari 2012:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=4907797


Läs mer om spiken i kistan för svensk skola, svensk lärarutbildning och svenska lärarlöner:

http://svt.se/2.106391/1.2674677/friskola_startar_lararutbildning

http://www.dn.se/nyheter/sverige/friskola-vill-starta-lararutbildning

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/friskola-vill-starta-lararutbildning_6767461.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.826328-friskola-vill-starta-lararutbildning

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2012/01/13/friskola-vill-starta-lararutbildning


"Ansökan ska nu bedömas av Högskoleverket för granskning som ska ge sin rekommendation till regeringen, och frågan kan vara känslig - utbildningsminister Jan Björklund vill inte kommentera om han vill ha privata initiativ inom lärarutbildningarna eller inte."

Källa, SVT Rapport fredag 13 januari 2012:
http://svt.se/2.22620/1.2676224/delade_meningar_om_privat_lararutbildning

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/abo-akademi-kan-lara-svenska-larare-att-lara-ut_6769619.svd

Se inslaget i SVT Play fredag 13 januari 2012:
http://svtplay.se/v/2676262/vill_starta_egen_lararutbildning

Inga kommentarer: