2012-01-28

Rosengårdsskolan anmäld
Sveriges sämsta skola med nästan bara muslimska elever har anmälts till Skolinspektionen. Men rektorn får fortfarande inte sparken:


"Ärende (År:nr)
Ärendemening
2012:414
Anmälan av skola Rosengårdsskolan i Malmö stad
Avdelning
8.1, Lund Enhet för anmälningsärenden
Kommun
Malmö kommun
Ärendetyp
Anmälan
Reg.datum
2012-01-26
Avsl.datum
2012-01-27"


Inga kommentarer: