2012-01-20

Muslimska friskolor odlar hederskulturen

Göteborgs-Posten 2012-01-20 14:14,

"Religiösa friskolor, manliga etniska enklaver där ingifte, könssegregering, oskuldskontroll, förakt mot homosexuella är en del av systemet förblir under tio år av mångmiljon-satsningar skyddade zoner för att fritt odla hederskulturen."


Källa, Göteborgsposten fredag 20 januari 2012:


Inga kommentarer: