2012-01-30

Jasminskolan avbryter lektioner för muslimsk bön
"Östergötland

Muslimsk friskola anmäld"

"Läraren - som slutat på skolan - uppger att lektioner har avbrutits för bön, vissa nationella prov har aldrig genomförts, barn från Somalia värderas lägre än andra, flickor värderas även de lägre än pojkar, skolan saknar rektor, en lärare vägrar komma till skolan efter att ha behandlats illa."

Källa, SVT Östnytt fredag 27 januari 2012: http://svt.se/2.33686/1.2692035/muslimsk_friskola_anmald


SVT Östnytt skriver inte ut vilken muslimsk friskola eller stad i Östergötland det rör sig om. Inte heller står det om anmälan mot en muslimsk friskola i Östergötland i någon tidning. Bloggen Muslimska Friskolan kontaktade därför Östnytt och fick ut diarienumret på anmälan:


Ärende (År:nr): 2011:6898

Registreringsdatum: 2011-12-30

Ärendemening: Anmälan av skola sommarens ekonomiska föreningen Jasminskolan i Norrköpings kommun

Källa, Skolinspektionens diarium.


Foto från den segregerade muslimska friskolan Jasminskolan: http://jasminskolan.se/images/stories/img_01301.jpg


Jasminskolan i Norrköping: http://jasminskolan.se/


Läs alla bloggposter om skandalerna på Jasminskolan: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/search?q=Jasminskolan

Inga kommentarer: